ellingzine

ellingzine

.

Denne bloggen er mine meninger, tanker, ideer, spørsmål og kommentarer. Rett og slett mitt meningstyranni i min lille virtuelle verden.

Forsvarskomiteen

PolitikkPosted by ellingzine Saturday, May 09 2009 12:52:34

I dag leste jeg nyheten i Aftenposten (papirutgaven) at det er foreslått å legge ned forsvarskomiteen på Stortinget. Forsvaret er mer enn internasjonale operasjoner, derfor synes jeg det er rart å legge dette under utenrikskomiteen.

Forsvaret er politikernes kraftigste maktmiddel. Da er det ekstra viktig at det er bred politisk forståelse for hva Forsvaret er, og det er avgjørende at interessen for Forsvaret opprettholdes i det politiske systemet. Blir forsvarsspørsmål de to siste punktene på utenrikskomiteens agenda, vil forsvarsspørsmål bli en nedprioritert post i det politiske liv.

Forsvaret er også en viktig instans innenriks. Når Heimevernet bistår under en skogbrann, når 330-skvadronen redder mennesker under forlis, når Kystvakten vokter havområdene våre og Hæren passer grensene i nord,  er ikke dette utenrikspolitikk. Anskaffelser av nye stridsvester, nye fly og helikoptere, dette er mer enn materiell beregnet på internasjonale operasjoner. 

Forsvaret skal også forsvare Norge i norsk territorium, og selv om etterkrigstidens invasjonfare ikke lenger utgjør vårt daglige trusselbilde, har Forsvaret en funksjon nasjonalt i fred, krise og krig. Derfor er det viktig å bevare forsvarskomiteen. Vi trenger et bredt sammensatt politisk organ som særskilt skal jobbe med forsvarsspørsmål. Dette er et for viktig tema til at det skal bli et par punkter på agendaen til en komité som garantert har svært mange andre saker på sakskartet.

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post147