ellingzine

ellingzine

.

Denne bloggen er mine meninger, tanker, ideer, spørsmål og kommentarer. Rett og slett mitt meningstyranni i min lille virtuelle verden.

Hurra!

SmåpratPosted by ellingzine Saturday, May 16 2009 00:21:22
Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!


Gleder meg litt til 17. mai, skjønner du.


  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post148

Forsvarskomiteen

PolitikkPosted by ellingzine Saturday, May 09 2009 12:52:34

I dag leste jeg nyheten i Aftenposten (papirutgaven) at det er foreslått å legge ned forsvarskomiteen på Stortinget. Forsvaret er mer enn internasjonale operasjoner, derfor synes jeg det er rart å legge dette under utenrikskomiteen.

Forsvaret er politikernes kraftigste maktmiddel. Da er det ekstra viktig at det er bred politisk forståelse for hva Forsvaret er, og det er avgjørende at interessen for Forsvaret opprettholdes i det politiske systemet. Blir forsvarsspørsmål de to siste punktene på utenrikskomiteens agenda, vil forsvarsspørsmål bli en nedprioritert post i det politiske liv.

Forsvaret er også en viktig instans innenriks. Når Heimevernet bistår under en skogbrann, når 330-skvadronen redder mennesker under forlis, når Kystvakten vokter havområdene våre og Hæren passer grensene i nord,  er ikke dette utenrikspolitikk. Anskaffelser av nye stridsvester, nye fly og helikoptere, dette er mer enn materiell beregnet på internasjonale operasjoner. 

Forsvaret skal også forsvare Norge i norsk territorium, og selv om etterkrigstidens invasjonfare ikke lenger utgjør vårt daglige trusselbilde, har Forsvaret en funksjon nasjonalt i fred, krise og krig. Derfor er det viktig å bevare forsvarskomiteen. Vi trenger et bredt sammensatt politisk organ som særskilt skal jobbe med forsvarsspørsmål. Dette er et for viktig tema til at det skal bli et par punkter på agendaen til en komité som garantert har svært mange andre saker på sakskartet.

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post147

Fru Monsen

DiktPosted by ellingzine Monday, April 27 2009 22:21:13

Fru Monsen er forarget, nesten som hun freser gitt.
Hun frykter lesbene som invaderer landet sitt.
De ødelegger barna, egoistiske som de er.
Fru Monsen roper høyt: Det er djevelskap det her.

Fruen frykter for Kongehuset, alt faller i knas.
Hun vil snu, gå tilbake da tradisjoner var stas.
Blått blod kan ikke blandes med vanlig rødt.
Nei, Monsen mener monarkiet snart er dødt.

Hun kjemper en kamp for verdier og moral.
Og hennes beslutning er helt klart total.
Her er ikke rom for imøtekommelse eller tvil.
For fru Monsen er moralen slik hun aller helst vil.

Fru Monsen fører en kamp mot andres moral.
For det har hun fått Fritt ords premiepokal.
Hun ytrer seg så fritt, freidig og bastant.
Og hun avfeier kjærligheten for noen kontant.

Fru Monsen er en filosof, må du selvsagt vite.
Lurer på om det er derfor hun kan så veldig lite?
Hun leser teksten, moraliserer og slår i bordet.
Og glemmer at livet er mer enn det skrevne ordet.

Nei, fru Monsen lar seg forarge av homofile.
Og frykter for allmenntilstanden i det norske livet.
Kjærligheten taper stort i hennes bidrag i ordskiftet.
Fru Monsen har dømt nord og ned alle homogifte.

Fru Monsen skaper bølger av frykt og skam.
For meg er hun ganske enkelt bare kvalm.
Som en tante Sofie, hun skjeller og smeller.
Og tråkker rått over følelsene til dem det gjelder.

Fru Monsen, jeg har bare dette å si.
Hvordan kunne du så arrig bli?
Hva har de gjort deg, disse du frykter?
Du lyser på dem med hatets lykter.

Kjærligheten mellom like kan ikke skremme.
La dem ikke kjærligheten fortsatt gjemme.
Lev, elsk, gi, drøm, kom ut, kom frem.
La Monsen sitte surmulende igjen i sitt hjem.


  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post146

Tempo, tempo

DiktPosted by ellingzine Friday, April 24 2009 23:34:24
Det er rart så tiden flyr.
Som en hastig skygge,
farer forbi, 
raser i svimlende fart.

Hvor ble den av?
Hva brukte jeg den til?
Jeg står stille,
snur meg sakte rundt.
Og alt blir som uklare bilder,
som fast forward.

Håndbrekket virker ikke,
bremsene hånler,
mens jeg prøver å stoppe opp.
Vil senke tempoet, 
om enn for en liten stund.
Men alt spinner videre,
jager fremover.
Som en firefelts motorvei,
fri fart,
aldri kø.


  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post145

En skremmende trussel

NyheterPosted by ellingzine Thursday, April 23 2009 21:46:41
Taliban er på fremmarsj. En svak pakistansk statsledelse gir Taliban det spillerommet som trengs for å fremme sin ekstreme form for islam i de pakistanske områdene mot Afghanistan. Hillary Clinton uttrykker bekymring siden Pakistan er en atommakt. Det er en bekymring jeg deler. Det siste verden trenger er Taliban med atomvåpen. 

Og mens jeg bekymrer meg for Talibans fremvekst og kan åpent skrive om det her, fratas jentebarn muligheten til å gå på skole i de områdene Taliban tilraner seg makten. Kvinner blir usynliggjort, de blir burkakledde slaver for forskrudde religionstolkninger. Demokratiet taper, for Taliban er demokrati uforenelig med islam. Friheten taper, tvang og vold vinner.

Overdriver jeg? Nei. Historien har vist at Taliban undertrykker, utøver vold og hindrer menneskers frihet. Faller Pakistan i Talibans hender, vil verden få et nytt uttrykk.

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post144

Sykt!

NyheterPosted by ellingzine Thursday, April 23 2009 20:46:57

Hvem pokker stjeler barnelik? (Jf. artikkel i Dagbladet.) Det er sykt, trist og vemmelig. Jeg føler med de etterlatte. De har en sorg som ikke kan beskrives. Dette er det siste de trenger nå.

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post143

Pedokunst

NyheterPosted by ellingzine Wednesday, April 15 2009 09:31:03

Målet med kunsten skal ikke være å behage. Kunsten skal våge å ta opp kontroversielle tema, og den skal provosere. Jeg lar meg heller begeistre at den irritasjonen provoserende kunst vekker i meg, enn vakre landskaper som matcher sofaen. 

Men provokasjon fritar ikke for moralsk ansvar. Selvsagt kan kunsten kommentere selv de verste ting: vold, drap og pedofili. Men når Bjarne Melgaard bruker fotografier hentet fra et magasin som representerer en organisasjon hvis mål er å legalisere sex mellom unge gutter og voksne menn, da ringer det varselbjeller hos meg.

Han sier selv han ikke har avklart med fotoobjektene om han kan bruke bildene av dem i kunsten sin. Dermed har han ikke avklart hverken tillatelse til å gjengi eller sjekket om dette er bilder som er tatt på legalt vis. Dermed blir tilnærming hans til motivene i mine øyne overfladisk.

Jeg har ikke sett de endelige kunstverkene. Det er ikke min oppgave å "anmelde" kunsten eller vurdere det kunstneriske nivået. Men jeg stiller spørsmål ved hvor langt kunsten kan gå for kunstens skyld. I ytterste konsekvens, hvis kunsten skal kunne heves over gjengse lover, regler og moralkodekser, vil de grusomste forbrytelser kunne gjøres i kunstens navn. Det er ikke kunstens oppgave. 

 

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post142

Surfing

NyheterPosted by ellingzine Tuesday, April 07 2009 11:30:33

Det finnes forskning som virkelig er avgjørende for liv og død. Også finnes det forskning som gir sånne som meg god samvittighet.

Nå er det et forskningsresultat som legitimerer nettsurfing i arbeidstiden. Nettavisen skriver om forskningsresultatene, og jeg kjenner smilet komme. Tenk, nå trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet for Facebook, Twitter, blogger, underholdningsnyheter, tegneserier og andre viktige nettsteder. Alt dette gjør meg bare til en bedre og mer effektiv arbeidstaker.

Liker sånt. Mer sånn forskning, takk.

  • Comments(0)//www.ellingsen.nl/#post141
« PreviousNext »